PRZEKROJE MOKRE (ISOK)

Rzeka Wieprz – bardzo bagniste brzegi, dojście do wcześniej ustalonych przez Zamawiającego miejsc pomiaru, na przekrojach, mogło się odbywać tylko składaną łódeczką z silniczkiem 2 KM.

Małopolski, Śląskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Mazowieckie (I i II etap) . Wykonanie przekrojów mokrych na rzekach o szerokości do 30 m. Pierwszy i drugi etap zakończony. Przygotowania do III i IV.

ARCHITEKTURA MOSTÓW

„MIESZKO PIERWSZY”

„INTEGRACJA EUROPEJSKA”

„LATA TRZYDZIESTE”

„WCZESNA PKP”

„PÓŹNY GIEREK”

„ZIMNA WOJNA”

„SOCREALIZM”