OFERTA CENOWA NIE ZMIENIANA OD 2012 R.

AsortymentCena netto
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Podział na dwie działki2000 PLN  
Następne działki700 PLN  
Opracowanie wstępnego projektu podziału350 PLN  
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Dwa pierwsze punkty4000 PLN 
Każdy następny punkt1000 PLN 
WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH
Pierwsze cztery punkty1600 PLN 
Każdy następny punkt500 PLN 
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (wraz ze standaryzacją granic)
Do 1 hektara1200 PLN 
Następny hektar przy powierzchni do 10 ha850 PLN 
Następny hektar przy powierzchni powyżej 10 ha650 PLN 
TYCZENIE
Wytyczenie budynku – 4 punkty600 PLN 
Wytyczenie budynku – Każdy następy punkt100 PLN 
Obiekty liniowe do 4 punktów500 PLN 
Obiekty liniowe – następny punkt70 PLN 
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Inwentaryzacja budynku700 PLN 
Każde przyłącze zamierzone przy inwentaryzacji budynku200 PLN 
Inwentaryzacja pojedynczego przyłącza500 PLN 
Kanalizacja – pierwsza studnia500 PLN 
Kanalizacja – następna studnia150 PLN 
Wodociąg – do 100m500 PLN 
Wodociąg – następne 100m150 PLN 
Gazociąg i C.O. – pierwsze 100m500 PLN 
Gazociąg i C.O. – następne 100m400 PLN 
Kabel energetyczny i telefoniczny – pierwsze 100m500 PLN 
Kabel energetyczny i telefoniczny – następne 100m150 PLN 
OBSŁUGA INWESTYCJI
Dniówka zespołu – 8 godz.1000 PLN 
1/2 dniówki – do 4 godzin600 PLN 

Wszystkie ceny podlegają negocjacji i weryfikacji z uwagi na warunki indywidualne, lokalne dla każdej roboty.