Historia

Nasza firma powstała  w roku 1989 jako jednoosobowa „działalność gospodarcza”. Z biegiem lat i w związku z różnymi kolejami losu, przekształciła się w spółkę rodzinną, dwa małżeństwa czterech geodetów w tym trzech z uprawnieniami. Spółka zatrudnia następnych geodetów.

Przez 31 lat działania na polskim rynku realizowaliśmy różnorakie prace geodezyjno – kartograficzne.

Również i obszar działania rozrastał się. Pierwsze to był obszar miasta i gminy Wolbrom, potem sąsiednie miasta i gminy i wreszcie województwo katowickie. Ośrodki Dokumentacji były w Urzędach Rejonowych utworzonych w 1990 r.

W tamtych czasach było 49 województw oraz 2343 gmin i 814 miast (do 1998) . Rozszerzyliśmy działalność na sąsiednie województwa: bielsko-bielskie, krakowskie, kieleckie, tarnowskie itd.

Od 2005 roku działamy na obszarze całej Polski. Od 2003 r. specjalizujemy się w dokumentacji geodezyjnej dla postępowań ZRID – mapy do celów projektowych z ustandaryzowanym przebiegiem granic działek oraz mapy z projektami podziałów nieruchomości.

Kwalifikacje i uprawnienia

Aktualnie nasi geodeci posiadają państwowe uprawnienia w zakresach:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  • geodezyjna obsługa inwestycji;
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Numery uprawnień: 
4376 zakresy: 1, 2 i 3;
4377 zakresy: 1, 2, 3, 4 i 5;
21173 zakres 1.